Creative Action against Discrimination

Részvételi filmezés

A Participatory Video (röviden PV), vagyis a részvételi filmezés egy olyan módszer, amely csoportokat vagy közösségeket von be és segíti őket saját filmes projektjeik megvalósításában. Két alapelve az, hogy a videokészítés egyszerű és hozzáférhető, valamint, hogy az emberek közös kérdéseket megvitatva, kételyeket megfogalmazva vagy történeteket megosztva kapcsolódni tudnak egymáshoz. Számos PV-vel dolgozó szervezet célja, hogy a csoportokat cselekvőképessé tegye, hogy megoldásokat találjanak a problémáikra, valamint hogy ezeket a döntéshozók vagy más csoportok számára bemutassák a tudás megosztása érdekében. A PV egy olyan módszer, amely támogatja a marginalizált csoportokat saját elképzeléseik megvalósításában. Mint ilyet, világszerte számos civil szervezet használja a környezetvédelmi akcióktól a békefenntartói folyamatokig terjedő területeken. A módszer sok területen alkalmazható, az érdekérvényesítéstől vagy a közösségi felméréstől kezdve a kapacitásépítésen át a projektértékelésig. A témától és a kívánt eredménytől függően különböző módszereket alkalmazhatunk.

A PV-projektek során születő videók nagy része dokumentumfilm-szerű, gyakran alkalmaznak interjúkat és helyszíni felvételeket. Mindemögött azonban egy különleges folyamat húzódik meg. A PV nem csak a film elkészítését célozza meg, lényege az elkészítés folyamatában rejlik.  Egy PV-projekt eredménye nem csupán egy valamiről vagy valakiről szóló film, hanem a csoportból, a közösségből és azon környezetből születő filmalkotás, amelyben a projekt zajlik. A videó konkrét tartalma, valamint a folyamat egy adott kérdés megvitatásától a megoldások bemutatására vonatkozó döntések meghozataláig általában fontosabb, mint az esztétikai eredmény. Mondjuk úgy, hogy a külcsínynél többet ér a belbecs. Egy PV-projekt értéke mind a gyártás során, mind pedig a terjesztés során kialakuló párbeszédben rejlik. Az ötletek megosztása, a gondolatok és tapasztalatok cseréje, valamint a produktív viták mind fontos részei egy PV-projektnek.

A PV legnagyobb értéke az első pillanattól az utolsóig tartó csapatmunka. A résztvevők csoportja az út minden egyes szakaszát együtt teszi meg, és amikor csak lehetséges, egy nagyobb közösséget is bevonnak. 

A részvételi filmezés mint a diszkriminációellenes munka eszköze azért értékes, mert segítségével tudatosságra, megértésre és önreflexióra tudunk nevelni, és a workshopok során megvitathatjuk a sztereotípiákat, előítéleteket, gyűlöletbeszédet és még sok minden mást is.

A PV-t általában a marginalizált emberek hangjának meg-, illetve felerősítésére használják. A segítségével azonban elérhetünk olyan embereket is, akik a társadalom privilegizált tagjaiként élik mindennapjaikat, rábírva  őket arra,  hogy reflektáljanak a kiváltságaikra, valamint felhívva  a figyelmüket az internalizált diszkriminatív megnyilvánulásaikra.

A diszkriminációról szóló PV workshop megvalósításához fontos, hogy önmagunkból induljunk ki, majd olyan gyakorlatokat alkalmazzunk, amelyek elősegítik a több szempontból való megközelítést, hogy a résztvevők figyelembe vehessék a marginalizált emberek hangját. A kisebbségben élők hogyan szeretnék, ha ábrázolnák őket? Milyen diszkriminációellenes stratégiákat dolgozhatunk ki, és milyen kapcsolatokat alakíthatunk ki a marginalizált csoportokhoz tartozó emberekkel, hogy privilégiumainkat a diszkrimináció elleni küzdelemre használjuk, ahelyett, hogy a (reflektálatlan) előítéleteket tartanánk fent?

Az eszköztárban körüljárjuk a témát és különböző gyakorlatok segítségével megtanuljuk, hogyan ismerjük fel a diszkriminatív helyzeteket, megpróbáljuk érzékenyíteni a résztvevőket, és néhány eszközt is adunk a kezükbe, hogy a jövőben képesek legyenek megbírkózni ezekkel a helyzetekkel. A workshop végén megfogalmazzuk a diszkriminációellenes üzenetünket is, amelyet művészi megközelítéssel ábrázolunk, hogy ezáltal minél több ember figyelmét felkelthessük, valamint a környezetünk tudatosságát is növelhessük.

 

Link az eszköztárakhoz: 

www.caad-project.eu/hu/eszkoztarak/