Creative Action against Discrimination

Értékelés

Mi az az értékelés, és miért van erre szükség a diszkriminációellenes foglalkozások esetében? 

Az értékelés különböző módszerek alkalmazása annak felmérése érdekében, hogy egy adott beavatkozással sikerült-e elérni a kitűzött célt, és ha igen, milyen mértékben, vagy a beavatkozás kiváltotta-e a célzott és tervezett hatását. A beavatkozás egy új törvénytől kezdve a teljes szociálpolitikáig bármi lehet, akár egy adott diszkrimináció elleni foglalkozás vagy workshop is. Az értékelés társadalomtudományi kutatásokon alapuló módszereket alkalmaz, de nem kell, hogy írott, standardizált, sok tekintetben közhelyes kiértékelési űrlapokra korlátozódjon. Az értékelés kreatív módszerekkel is elvégezhető, amelyekkel nagyon sok mindent fel lehet deríteni a projekt sikeréről.  

„Az értékeléseket különböző gyakorlati okokból végzik el: azért, hogy segítsék a programok folytatásáról, fejlesztéséről, kiterjesztéséről vagy leszűkítéséről szóló döntések meghozatalát; hogy felmérjék általuk az új programok és kezdeményezések hasznosságát; hogy fejlesszék a programmenedzsment és az adminisztráció hatékonyságát; és hogy megfeleljenek a támogatók elszámoltathatósági igényének”. A felmérés és hatékonyság hívószavak „üzleties” hangzása miatt a felsorolt okok megriaszthatják a kreatívokat és a facilitátorokat. Ezt az önkéntelen reakciót azonban érdemes leküzdeni, mivel a kreatív és diszkriminációellenes foglalkozások értékelése segít megérteni azt is, hogy sikerült-e a diszkriminációellenes elméleti tudást gyakorlati tudássá és tettekké alakítani. Ezen kívül, az értékelés jó módszer a minőség ellenőrzésére is, elvégre jó foglalkozásokat szeretnénk szervezni, amelyek változásokat érnek el a társadalmunkban. Az értékelés pedig látható bizonyítékot nyújthat mindazokról az eredményekről is, amelyeket egy kreatív diszkriminációellenes foglalkozás képes elérni. 

 

A kézikönyv célja és célközönsége 

A kézikönyv olyan tanárok, trénerek, facilitátorok, formális és non-formális oktatók, projektmenedzserek és koordinátorok számára készült, akiknek gyakran kevés forrásuk van képzésük alapos kiértékeléséhez.  

Emiatt a civil szervezetek gyakran el sem végzik a tréningtevékenységük kiértékelését, vagy ha mégis, ezt hagyományos módon teszik, legfőképpen szabvány kérdőívek formájában. A kézikönyv célja innovatív értékelési technikák biztosítása az oktatók számára nem csak a rövid-, de a hosszútávú kiértékelések elvégzéséhez is.  

A kézikönyv felkészíti az olvasót arra, hogy: 

  • Megértse a kreatív diszkriminációellenes foglalkozások értékelésének fontosságát
  • Képet alkosson az értékelés fókuszáról és céljairól
  • Rendelkezzen a diszkriminációellenes foglalkozások értékeléséhez szükséges eszközökkel
  • Kreatív eszközökkel értékelje a diszkriminációellenes foglalkozásokat
  • Képes legyen a diszkriminációellenes workshopok rövid- és hosszútávú értékelésének elvégzésére 
  • Képes legyen értékelni a résztvevők rasszizmust és diszkriminációt illető önismereti szintjét úgy rövid, mint hosszú távon

Link az eszköztárakhoz: 

www.caad-project.eu/hu/eszkoztarak/